ważne kontakty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie

16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel.: 85 7 189 424
e-mail: sekretariatmosir@michalowo.eu

URZĄD MIEJSKI W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
tel.: 85 713 17 74 faks.: 85 713 17 77
e-mail: sekretariat@michalowo.eu

CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO W SOKOLU
16-050 Michałowo, Sokole 59
tel./fax (085) 7 189 019
e-mail: cpl@cplsokole.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MICHAŁOWIE

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19
tel./fax (085) 7 189 019
e-mail: gok@gokmichalowo.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 70
tel./fax (85) 7 131 790
e-mail: zaklad@michalowo.ug.gov.pl
POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 30A
tel. (85) 670 41 52
604 439 043
GMINNA BIBLIOTEKA W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 30A
tel./fax (85) 7 189 200
e-mail: biblioteka98@wp.pl
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Fabryczna 2 
tel./fax (85) 7 189 098

SZKOŁA PODSTAWOWA W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax (85) 7 189 515
e-mail: sekretariat@spmich.pl
GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Leśna 3 
tel./fax (85) 7 189 027
e-mail: przedszkole_michalowo@wp.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MICHAŁOWIE
16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5
tel./fax (85) 7 189 037
e-mail: zespmich@gmail.com
Copyright © 2019
projekt strony ......... | oprogramowanie choruzy.pl