baza turystyczna
Kąpielisko w Rudni
Rudnia/ Bondary
85 713 17 74
sekretariat@michalowo.eu
michalowo.eu

Plaża w Rudni zapewnia atrakcje wpostaci: wieży widokowej, pomostu z platformami do spacerowania, placu zabaw,siłowni plenerowej, parasoli na plaży, boiska do piłki plażowej,sanitariatów, slipu i hangaru na łodzie. W sezonieletnim można tu wynająć łódki wiosłowe i skutery wodne orazzjeść w jednym z przybyłych na ten teren food track'ów. 


 

Zbiornik Siemianówka obejmuje górnyodcinek Narwi od wsi Rybaki na zachodzie do granicy państwa na wschodzie. W sąsiedztwie prawego brzegu zbiornikaznajdują się wsie: Rybaki, Bachury, Budyi Cisówka

Zbiornik ten zgodnie z opracowanym projektem, miał byćwybudowany w ciągu 5 lat (1976 - 1981).Budowę jednak rozpoczęto 2 maja1977 roku, a kryzys gospodarczy lat osiemdziesiątychspowodował, że dopiero w końcu1993 roku zrealizowano wszystkie podstawowe roboty pozwalające na maksymalne spiętrzenie wodyw zbiorniku. Stopniowe napełnianie zbiornika rozpoczęto w 1988 roku z chwilą przegrodzeniadoliny rzeki zaporą w Bondarach. W lipcu1993 roku osiągnięto poziom 144,36 m, czyli zgromadzono60 milionów metrów sześciennych wody.

 

Zbiornik Siemianówka posiada następujące parametry:

-maksymalnapowierzchnia zalewu 3259 ha

-maksymalna pojemnośćzalewu 79,5 mln m3

-minimalnapowierzchnia zalewu 1170 ha

-minimalna pojemnośćzalewu 26,0 min m3

-maksymalna długośćzalewu 13,5,

-minimalna długośćzalewu 10,0 km,

-maksymalna szerokość zalewu 4,0 km,

-całkowita długośćlinii brzegowej 32,0 km,

-maksymalna głębokośćprzy zaporze czołowej 7,0 m,

-średnia głębokośćzbiornika przy maksymalnym spiętrzeniu 2,5 m,

średniagłębokość zbiornika przy minimalnym spiętrzeniu 1,5 m,

-długość zaporyczołowej 810 m.

 

Po prawej stronie zbiornika (od strony Gminy Michałowo) istnieją trzyzapory boczne:

- Bachury - długość 370 m, wysokość 2,1 m,

-Budy -długość 1980 m, wysokość 2,3 m,

-Cisówka - długość 2600 m, wysokość 2,3m.

 

Wody zZalewu Siemianówka miały w przyszłości, po wybudowaniu kanału łączącego rzekiNarew – Supraśl, zaopatrywać w wodęmiasto Białystok - 17 mln m3 wody na rok.

 

Naobrzeżach, a szczególnie za nasypem kolejowym jest mocno rozwinięta roślinnośćwodna. Tworzą ją różne gatunki turzyc: trzcina pospolita, mozga trzcinowata. iinne i gatunki błotne i szuwarowe. Na zalewie "Siemianówka" i terenieprzyległym stwierdzano164 gatunki ptaków, z czego 112 gnieździ się na tymterenie. Najliczniej występuje mewa śmieszka, łyska, rybitwa czarna, z kaczekczernica i krzyżówka. W szuwarach występuje potrzos, rokitniczka itrzcinniczek. Znajduje się tutaj50 gatunków ptaków zagrożonych w skaliglobalnej i europejskiej. Są to między innymi: bąk świstun, błotniak zbożowy,błotniak łąkowy, kureczka kropiatka, batalion, dubelt, perkoz rdzawoszyi,cietrzew; derkacz, mewa mała, rybitwa białowąsa, rybitwa białoskrzydła,wodniczka, wąsatka. Najcenniejszym gatunkiem jest rybitwa białowąsa, rybitwabiałoskrzydła. Na tym akwenie gnieździ się 18gatunków ptaków łownych. Obrzeżazbiornika są ostoją łosi, jelenia europejskiego, sarny, dzika, lisa. Częstoodwiedza południowy brzeg żubr. Napolowanie swoje przybywa wilk. Stałymimieszkańcami zalewu i rowów dopływowych są bobry, norka europejska iamerykańska, wydra, jenot, kuna, borsuk

 

Zalew Siemianówka jest rajem dla wędkarzyi sportowców wodnych. Można złowić tu kilkudziesięcio kilogramowe okazy suma,karpia, szczupaka. Od 2001r. odbywają się tutaj Regaty „Puchar Żubra”skupiające ok. stu łódek (klasa Optimist i Laser).Impreza przeprowadzona w 2005roku została uznana przez miesięcznik „Żagle” za najlepszą w Polsce. W2009 roku kapituła Podlaskiej Marki Roku uznała regaty za najlepsza imprezę iprzyznała nagrodę konsumentów.

W lutym2008 roku na zamrożonym zalewie bojerowcy rozegrali Mistrzostwa Świata i Europyjuniorów w klasach DN oraz Ice-Optimist.

Copyright © 2019
projekt strony ......... | oprogramowanie choruzy.pl